Vui hè cùng thẻ tín dụng Eximbank

Thời gian khuyến mại: 10/06/2018 đến 06/09/2018.
Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế Eximbank phát hành trước ngày 01/03/2018 còn hiệu lực và trong khoảng 3 tháng gần nhất từ ngày 01/03/2018 – 09/06/2018 không phát sinh giao dịch thanh toán và rút tiền.
Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế, bao gồm thẻ JCB, Visa, MasterCard, cụ thể:

TT

Thẻ được tham gia chương trình

Thẻ không được tham gia chương trình

1Eximbank Visa ClassicEximbank Visa Platinum
2Eximbank Visa GoldEximbank Visa Platinum Cash Back
3Eximbank Visa BusinessEximbank Visa Auto Card
4Eximbank MasterCard StandardEximbank Visa Violet
5Eximbank Teacher CardEximbank One World MasterCard
6Eximbank MasterCard GoldJetstar Eximbank JCB Credit
7Eximbank Passbook CardEximbank JCB Platinum Travel Cash Back
8Eximbank UEFA MasterCard Credit 
9Eximbank JCB Standard 
10Eximbank JCB Gold 
Giải thưởng chương trình: hoàn tiền 150.000 đồng cho thẻ chính và thẻ phụ có doanh số thanh toán từ 1,5 triệu đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại.
Tổng chi phí giải thưởng: 225 triệu đồng tương đương 1.500 giải (800 giải thưởng cho thẻ tín dụng Visa, 500 giải cho thẻ tín dụng MasterCard và 200 giải cho thẻ tín dụng JCB).
Lưu ý: Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm nhất (sớm hơn), cụ thể do ngân sách chương trình có hạn trường hợp có nhiều hơn số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng so với ngân sách chương trình thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm hơn sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: