Vui Xuân Đinh Dậu cùng thẻ Eximbank

Thời gian khuyến mại: 01/01/2017 đến 01/03/2017.
Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế, bao gồm thẻ JCB, Visa, MasterCard (không áp dụng cho các thẻ tín dụng quốc tế đồng thương hiệu, Auto Card).
Đối tượng hưởng khuyến mại: Khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng Eximbank (thẻ chính, thẻ phụ), bao gồm thẻ JCB, Visa, MasterCard. Chương trình không áp dụng đối với các loại thẻ tín dụng sau: Auto Card, thẻ đồng thương hiệu: Jetstar, E-Maximark.
Nội dung và giải thưởng chương trình:
◊ Giải thưởng cho thẻ phát hành mới:
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ) được phát hành mới trong thời gian khuyến mại.
  • Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch, tối đa 1 triệu đồng cho thẻ chính có phát sinh giao dịch thanh toán từ 500.000 đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại. Một khách hàng chỉ được nhận tối đa 1.000.000 triệu đồng tiền thưởng trên một thương hiệu thẻ và tối đa 3.000.000 đồng cho 3 thương hiệu thẻ khác nhau nếu khách hàng sở hữu đồng thời thẻ của 3 thương hiệu thẻ.
  • Chi phí giải thưởng: 1,17 tỷ đồng (tương đương mỗi thương hiệu thẻ 390 triệu đồng).
◊ Giải thưởng cho thẻ phát hành trước thời gian khuyến mại (thẻ hiện hữu):
  • Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch, tối đa 700.000 đồng cho thẻ chính và thẻ phụ có phát sinh giao dịch thanh toán từ 500.000 đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại. Một khách hàng chỉ được nhận tối đa 700.000 đồng tiền thưởng trên một thương hiệu thẻ và tối đa 2.100.000 đồng cho 3 thương hiệu thẻ khác nhau nếu khách hàng sở hữu đồng thời thẻ của 3 thương hiệu thẻ.
  • Chi phí giải thưởng: 630 triệu đồng (tương đương mỗi thương hiệu thẻ 210 triệu đồng).
Tổng tiền thưởng toàn bộ chương trình: 1,8 tỷ đồng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình hoặc liên hệ:

Dịch vụ khách hàng 24/7