Vui Xuân Mậu Tuất cùng thẻ tín dụng Eximbank

Thời gian: Từ 20/01/2018 đến 20/04/2018 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước.
Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế JCB, Visa, MasterCard của Eximbank.
Đối tượng hưởng khuyến mại: khách hàng phát hành mới và khách hàng đang sử dụng thẻ tín dụng thương hiệu JCB, Visa, MasterCard của Eximbank (chủ thẻ hiện hữu). Chương trình không áp dụng đối với các thẻ tín dụng sau: Eximbank Visa Platinum, Eximbank Visa Platinum Cash Back, Eximbank Visa Auto Card, Eximbank Visa Violet, Eximbank One World MasterCard, Jetstar Eximbank JCB và Eximbank JCB Platinum Travel Cash Back.

Nội dung:

 • Giải thưởng cho thẻ phát hành mới:
  • Miễn phí thường niên năm đầu tiên (gồm thẻ chính và thẻ phụ).
  • Hoàn tiền 20% giá trị giao dịch, tối đa 400.000 đồng cho thẻ chính có giao dịch thanh toán từ 1 triệu đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại. Một khách hàng nhận tối đa 1.200.000 đồng cho 3 thương hiệu thẻ. Trường hợp khách hàng chấm dứt sử dụng thẻ tín dụng từ ngày 01/10/2017 đến 19/01/2018 để phát hành lại thẻ trong thời gian khuyến mại được áp dụng như thẻ hiện hữu.
  • Tổng chi phí giải thưởng: 720 triệu đồng tương đương 1.800 giải thưởng, mỗi thương hiệu 600 giải thưởng (240 triệu đồng).
 • Giải thưởng cho thẻ hiện hữu:
  • Hoàn tiền 20% giá trị giao dịch, tối đa 300.000 đồng cho thẻ chính và thẻ phụ có giao dịch thanh toán từ 1 triệu đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại. Một khách hàng nhận tối đa 900.000 đồng cho 3 thương hiệu thẻ.
  • Tổng chi phí giải thưởng: 540 triệu đồng tương đương 1.800 giải thưởng, mỗi thương hiệu 600 giải thưởng (180 triệu đồng).
  • Tổng giải thưởng toàn bộ chương trình: 1,26 tỷ đồng (420 triệu đồng/thương hiệu thẻ).
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: