Vui Xuân Mậu Tuất cùng thẻ tín dụng Eximbank Visa Platinum

Thời gian: từ 01/02/2018 đến 30/04/2018 hoặc đến khi giải thưởng chương trình được trao hết, tùy thời điểm nào đến trước
Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng quốc tế Eximbank Visa Platinum trong 3 tháng gần nhất từ ngày 01/11/2017 – 31/01/2018 không phát sinh giao dịch thanh toán.
Đối tượng hưởng khuyến mại: khách hàng phát hành thẻ tín dụng Eximbank Visa Platinum trước ngày 01/11/2017 (chủ thẻ hiện hữu).
Nội dung: hoàn tiền 1.000.000 đồng cho thẻ chính và thẻ phụ có doanh số thanh toán từ 10 triệu đồng trở lên sớm nhất trong thời gian khuyến mại.
Tổng giải thưởng chương trình: 500 triệu đồng (500 giải thưởng).
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem Thể lệ chương trình  hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7: