ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Giao dịch đơn giản, thuận tiện, an toàn.
Thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng.

Việc thanh toán được thực hiện trong vòng hai (02) ngày làm việc.

Tỷ giá giao dịch cạnh tranh.Khách hàng không phải trả phí giao dịch.


thủ tục


Khách hàng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của Eximbank để được tư vấn cụ thể.

 

Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ giao ngay.
 

Khách hàng ký kết Thỏa thuận giao dịch/Hợp đồng giao dịch giao ngay với Eximbank.
 

Giấy đề nghị bán, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài kiêm lệnh chuyển tiền ra nước ngoài:
[ Việt | Anh ].
Hợp đồng giao dịch giao ngay: [ Việt | Anh ]