ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Tiết kiệm thời gian. 
Giao dịch nhanh chóng

   

 Mọi lúc, mọi nơi
Đơn giản thao tác

An toàn, bảo mật
Tiện ích vượt trội

Trung tâm hỗ trợ khách hàng (Call Center):
18001199 (nhấn phím số 3), từ thứ Hai đến thứ Sáu (7h30 – 21h00) và thứ Bảy (7h30 – 17h00).
Email: ebanking@eximbank.com.vn

ĐIỀU KIỆN

HẠN MỨC 1: SMS OTP, Mobile OTP, Mật khẩu đăng nhập
 • Hạn mức chuyển khoản 01 giao dịch: 500 triệu đồng.

 • Hạn mức chuyển khoản trong ngày:
  2 tỷ đồng.

HẠN MỨC 2: Chứng thư số (PKI)
 • Hạn mức chuyển khoản 01 giao dịch: 2 tỷ đồng.

 • Hạn mức chuyển khoản trong ngày:
  2 tỷ đồng.

hướng dẫn thủ tục

Đăng ký và sử dụng dịch vụ

   Phương thức xác thực

   Eximbank áp dụng các phương thức xác thực sau dành cho KHCN:

   • Mật khẩu giao dịch, áp dụng với các dịch vụ:
    • Chuyển khoản cùng sở hữu trong hệ thống
    • Mở mới tài khoản tiền gửi trên Internet Banking
    • Tất toán tài khoản tiền gửi trên Internet Banking
   • SMS OTP, Mobile OTP, Chứng thư số (PKI), áp dụng với các dịch vụ còn lại