ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Khách hàng có quyền nhưng không có nghĩa vụ mua hoặc bán một lượng ngoại tệ xác định, ở một mức tỷ giá xác định trong một khoảng thời gian thỏa thuận trước.

Cơ hội đầu tư trên sự biến động tỷ giá với chi phí hữu hạn, lợi nhuận không giới hạn.
 

Đồng tiền giao dịch: USD, GBP, CHF, AUD, CAD, EUR.

Giá mua quyền chọn theo thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng (là khoản tiền khách hàng phải trả cho Eximbank để có được quyền lựa chọn).

Kỳ hạn giao dịch linh hoạt theo thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng.

Số lượng giao dịch: tối thiểu tương đương 100.000 USD (một trăm ngàn USD).

thủ tục


Khách hàng liên hệ các Chi nhánh/ Phòng giao dịch Eximbank để được tư vấn cụ thể.
 

Khách hàng phải xuất trình giấy tờ và chứng từ cung cấp đầy đủ thông tin về mục đích, số lượng, loại ngoại tệ, thời hạn thanh toán, chuyển tiền theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối khi thực hiện giao dịch mua ngoại tệ trong giao dịch quyền chọn.
 

Khách hàng ký kết Thỏa thuận chung và Hợp đồng giao dịch quyền chọn với Eximbank.

Khách hàng gửi Giấy đề nghị thực hiện hợp đồng cho Eximbank khi có nhu cầu thực hiện hợp đồng.

Thỏa thuận chung về quyền chọn:
[ Việt | Anh ]
Hợp đồng quyền chọn:
[ Việt | Anh ]
Giấy đề nghị thực hiện hợp đồng quyền chọn:
[ Việt | Anh ]