đặc tính


Tỷ lệ cho vay lên đến 95% phương án vay vốn.
Lãi suất ưu đãi chỉ từ 9,49%/năm.
 
Thời gian vay lên đến 120 tháng.

Kỳ trả nợ gốc linh hoạt (trả gốc đều hàng kỳ hoặc trả gốc bậc thang tăng dần), tối đa 3 tháng/kỳ tùy theo thu nhập thực tế của khách hàng.

điều kiện


Khách hàng có lịch sử tín dụng tốt.
Khách hàng có Tổng giá trị Tài sản tích lũy ≥ 08 tỷ đồng (khu vực HCM, HN) hoặc ≥ 05 tỷ đồng (khu vực khác).
 
Khách hàng có Tổng giá trị Tài sản tích lũy ≥ 02 lần Tổng giá trị các khoản vay của khách hàng tại tất cả các Tổ chức tín dụng.

Khách hàng có phương án sử dụng vốn hiệu quả và có đủ khả năng trả nợ vay theo quy định của Eximbank và quy định của pháp luật.