Thể lệ chương trình “Tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ Eximbank"

1. Tên Chương trình khuyến mại: Tích lũy điểm thưởng dành cho chủ thẻ Eximbank 2020.

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Dịch vụ thẻ quốc tế do Eximbank phát hành (trừ các thẻ trả trước vô danh và thẻ trả trước quốc tế, thẻ JCB Platinum Travel Cash Back, Visa Platinum Cash Back).

3. Thời gian khuyến mại: từ ngày 20/02/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Lưu ý: Đối với số điểm của chủ thẻ đã được tích lũy hiện tại sẽ được tiếp tục sử dụng để tích lũy điểm trong giai đoạn tiếp theo.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Trên toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc hình thức khác): chủ thẻ thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ quốc tế Eximbank tại đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) hoặc thanh toán trên mạng trực tuyến sẽ được tích lũy điểm theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.

6. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):

Tất cả chủ thẻ quốc tế do Eximbank phát hành (trừ các thẻ trả trước vô danh và thẻ trả trước quốc tế, thẻ JCB Platinum Travel Cash Back, Visa Platinum Cash Back).  Cán bộ nhân viên Eximbank được phép tham gia chương trình này.

7. Cơ cấu giải thưởng: Tiền thưởng, Voucher điện tử Jetstar, Dặm bay Vietnam Airlines.

Tổng giải thưởng: 3.550.000.000 đồng (ba tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng).

8. Nội dung chi tiết thể lệ Chương trình khuyến mại:

8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia Chương trình khuyến mại : Trong thời gian hiệu lực của chương trình, Chủ thẻ sử dụng thẻ quốc tế Eximbank thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ.

8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng

Thời gian tích lũy điểm thưởng: Điểm thưởng được tích lũy trong thời gian diễn ra chương trình.

Giao dịch được tính điểm là giao dịch thực hiện thành công và được quy định:

Thẻ quốc tế: Giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ (không tính giao dịch rút tiền, giao dịch tại ATM, quầy giao dịch Eximbank, giao dịch chuyển khoản, qua thư/fax).

Cách quy đổi điểm thưởng:

Tất cả các loại thẻ quốc tế: 20.000 đồng thanh toán bằng thẻ = 1 điểm, riêng thẻ One World MasterCard với 25.000 đồng thanh toán bằng thẻ = 1 điểm.

Điểm được tính trên từng giao dịch (không cộng dồn giao dịch để tính điểm) và được tính theo nguyên tắc tăng theo bội số nguyên (không làm tròn số lẻ) của giá trị giao dịch.

Điểm của các chủ thẻ phụ được tính về cho chủ thẻ chính (theo số Mã khách hàng của chủ thẻ chính)

Điểm của mỗi chủ thẻ được quản lý bằng số tài khoản điểm do Eximbank cung cấp và được cập nhật tự động vào tài khoản điểm sau 01 ngày làm việc kể từ ngày giao dịch được ghi nợ trên thẻ.

Số điểm tích lũy được quy đổi thành tiền thưởng, voucher điện tử Jetstar (đối với thẻ Jetstar Eximbank JCB) hoặc dặm bay Vietnam Airlines (đối với thẻ One World MasterCard) có giá trị tương ứng và không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào; tài khoản điểm của chủ thẻ bị trừ một số điểm tương ứng với mức điểm đã đổi quà.

Đối với các giao dịch thẻ đã được ghi nhận nhưng sau đó được hoàn tiền toàn bộ hoặc một phần, bao gồm nhưng không giới hạn các khoản hoàn thuế đối với giao dịch mua sắm ở nước ngoài thì tài khoản điểm của chủ thẻ sẽ bị trừ một số điểm tương ứng với số tiền được hoàn lại. Trường hợp số điểm bị trừ lớn hơn số điểm tích lũy còn lại (số điểm được hiển thị âm), Eximbank được quyền quy thành tiền mặt tương ứng với số điểm âm và ghi nợ vào thẻ của khách hàng trong kì sao kê tiếp theo.

Ví dụ:

Điểm tích lũy hiện tại là 2.500 điểm.

Điểm thưởng hoàn lại (khi giao dịch bị hủy) là 2.900 điểm.

Số điểm tích lũy đã bị trừ: -400 điểm (2.500 – 2.900). Số điểm này sẽ được Eximbank quy thành tiền mặt tương ứng và ghi nợ vào thẻ của khách hàng.

Khi chủ thẻ vi phạm thanh toán (nợ quá hạn) thì sẽ bị phong tỏa điểm tích lũy hoặc không được nhận tiền thưởng cho đến khi thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán nếu thời hạn của chương trình khuyến mại còn hiệu lực.

Khi thẻ hết hiệu lực, chấm dứt thì điểm thưởng của khách hàng sẽ không duy trì và hoàn trả.

Giao dịch chi tiêu có tranh chấp, khiếu nại từ chủ thẻ sẽ không được tính điểm cho đến khi tranh chấp, khiếu nại được giải quyết hoàn tất. Khi đó, tùy tình hình thực tế Eximbank sẽ điều chỉnh điểm phù hợp cho chủ thẻ.

Chủ thẻ chính có thể quy đổi điểm thưởng bất cứ khi nào trong thời gian hiệu lực của chương trình và không còn giá trị nếu chưa được đổi sau thời gian trên.

Điểm thưởng không được phép chuyển nhượng qua lại giữa những thẻ khác nhau.

8.3 Quy định về đổi điểm thành tiền thưởng, voucher điện tử hoặc dặm bay Vietnam Airlines:

Chủ thẻ đạt điểm đổi tiền thưởng là chủ thẻ có giao dịch thanh toán thành công, điểm tích lũy đạt được tương ứng với mức điểm đổi tiền thưởng và thỏa mãn các điều kiện quy định tại Thể lệ này.

Đối với chủ thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ quốc tế trong phạm vi áp dụng: khách hàng tích lũy được 2.500 điểm sẽ đổi được tiền thưởng 50.000 đồng.

Đối với chủ thẻ Jetstar Eximbank JCB, khách hàng tích lũy được 5.000 điểm sẽ đổi được mã voucher điện tử Jetstar mệnh giá 100.000 đồng.

Riêng với chủ thẻ Eximbank One World MasterCard, khách hàng tích lũy được 1 điểm sẽ đổi được 1 dặm bay của Vietnam Airlines.

8.4 Thời gian đổi điểm:

Thời hạn đổi điểm thưởng: đến hết ngày 01/01/2021 (bao gồm tất cả điểm thưởng đã được tích lũy từ trước). Sau thời gian trên điểm tích lũy sẽ trở về 0 và không được cộng dồn qua các năm.

Đối với quà tặng là tiền thưởng, Eximbank sẽ chuyển khoản vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng yêu cầu đổi điểm.

Đối với quà tặng là Voucher điện tử Jetstar, Eximbank sẽ gửi mã Voucher đến địa chỉ email chủ thẻ đăng ký với Eximbank trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ thẻ đổi điểm. Hiệu lực sử dụng của Voucher điện tử Jetstar tối thiểu là 03 tháng kể từ ngày chủ thẻ đăng ký đổi. Khi sử dụng chủ thẻ phải tuân thủ quy định của Jetstar theo từng thời kỳ (cùng một thời điểm khách hàng có thể sử dụng nhiều voucher để thanh toán vé máy bay).

Đối với quà tặng là dặm bay Vietnam Airlines, thời gian cộng dặm bay vào tài khoản GLP của chủ thẻ tại Vietnam Airlines tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày chủ thẻ đổi điểm.

Trong trường hợp chủ thẻ khiếu nại không được cộng dặm bay Vietnam Airlines, Eximbank chỉ chấp nhận giải quyết các khiếu nại của chủ thẻ khi yêu cầu khiếu nại của chủ thẻ được thực hiện trong vòng 06 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đổi điểm lấy dặm bay Vietnam Airlines.

Trường hợp chủ thẻ khiếu nại không nhận được hoặc không sử dụng được Voucher Jetstar, Eximbank chỉ chấp nhận giải quyết các khiếu nại của chủ thẻ khi yêu cầu khiếu nại của chủ thẻ được thực hiện trong vòng 03 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đổi điểm lấy Voucher Jetstar.

Chủ thẻ phụ chỉ được quy đổi điểm thưởng và nhận quà khi có sự ủy quyền bằng văn bản của chủ thẻ chính.

8.5 Các kênh khách hàng kiểm tra điểm thưởng và đổi tiền thưởng:

Tại Internet Banking (Dịch vụ ngân hàng trực tuyến): Khách hàng truy cập https://ebanking.eximbank.vn/ib để kiểm tra điểm thưởng và đổi tiền thưởng.

Tại các điểm giao dịch của Eximbank trên toàn quốc: Khách hàng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Eximbank để được biết thông tin về điểm thưởng và hỗ trợ đổi tiền thưởng.

Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7: Khách hàng gọi đến số điện thoại 1800 1199 để được tổng đài viên hỗ trợ đăng ký và đổi tiền thưởng.

Lưu ý: Riêng đối với thẻ Jetstar Eximbank JCB, chủ thẻ phải đăng nhập vào Internet Banking (http://ebanking.eximbank.vn/ib) để kiểm tra điểm thưởng và thực hiện đổi voucher điện tử.

9. Các quy định khác

Chủ thẻ tự chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế phát sinh từ hoặc liên quan đến việc tham gia chương trình này.

Khi tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng, chủ thẻ Eximbank vẫn được tham gia các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết, chương trình khuyến mãi của Eximbank và các đơn vị chấp nhận thẻ Eximbank.

Chủ thẻ nhận thưởng tự chịu thuế thu nhập không thường xuyên từ việc nhận thưởng (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Eximbank có trách nhiệm trực tiếp giải quyết; nếu không thỏa thuận được, tranh chấp sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Eximbank có thể thay đổi hoặc điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của chương trình cho phù hợp và các điều chỉnh (nếu có) sẽ được công bố rộng rãi, công khai trước khi áp dụng 10 ngày trên website của Eximbank (www.eximbank.com.v). Việc thay đổi nội dung chương trình khuyến mại phải được sự chấp chuận của Sở Công thương tỉnh/thành phố đăng ký khuyến mại.

Các khiếu nại, tranh chấp giữa Eximbank và chủ thẻ phát sinh từ chương trình sẽ được hai bên thương lượng giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.