ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Quà tặng hấp dẫn:
- Đĩa thủy tinh chịu nhiệt 1,7lít - Lock&Lock.
- Bộ 4 hộp nhựa đựng hủ gia vị - Lock & Lock
- Bộ thố và 4 chén sứ - Donghwa
- Máy ép cam - Lock&Lock.
Lãi suất cao.
 
Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: SMS Banking.
 
Miễn phí sử dụng các dịch vụ tài khoản thanh toán: Online Banking.

ĐIỀU KIỆN

MỨC GỬI TIỀN

Nhận quà khi thỏa mức gửi:

Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng:

*Quà tặng Đĩa thủy tinh chịu nhiệt 1,7lít - Lock&Lock:

- Khi gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng: Cứ mỗi 600 triệu kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 200 triệu cho kỳ hạn 2 tháng, hoặc 150 triệu cho kỳ hạn 3 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 1 đĩa thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock.
- Khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng: Cứ mỗi 200 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 150 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 100 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 80 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 1 đĩa thủy tinh chịu nhiệt Lock&Lock.
- Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 đĩa chịu nhiệt.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

* Bộ 4 hộp nhưa đựng gia vị - Lock&Lock:

- Khi gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng: Cứ mỗi 900 triệu kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 250 triệu kỳ hạn 2 tháng, hoặc cứ mỗi 200 triệu kỳ hạn 3 tháng, khách hàng được nhận 1 Bộ hủ gia vị Lock&Lock.
- Khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng: Cứ mỗi 250 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 200 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 150 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 100 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận 1 Bộ hủ gia vị Lock&Lock.
- Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 bộ hủ gia vị.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

* Quà tặng Bộ thố và 4 chén sứ - Donghwa:

- Khi gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng: Cứ mỗi 1,5 tỷ kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 450 triệu kỳ hạn 2 tháng, hoặc cứ mỗi 300 triệu kỳ hạn 3 tháng, khách hàng được nhận 1 Bộ thố 4 chén sứ Donghwa.
- Khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng: Cứ mỗi 450 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 300 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 250 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 200 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận ngay 1 Bộ thố 4 chén sứ Donghwa.
- Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 Bộ thố 4 chén sứ Donghwa.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

* Máy ép cam - Lock&Lock:

- Khi gửi tiền kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng: Cứ mỗi 1,8 tỷ kỳ hạn 1 tháng lãnh lãi cuối kỳ, hoặc cứ mỗi 550 triệu kỳ hạn 2 tháng, hoặc cứ mỗi 400 triệu kỳ hạn 3 tháng, khách hàng được nhận 1 Máy ép cam Lock&Lock.
- Khi gửi tiền kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng: Cứ mỗi 550 triệu kỳ hạn 6 tháng, hoặc cứ mỗi 400 triệu cho kỳ hạn 9 tháng, hoặc 300 triệu cho kỳ hạn 12 tháng, hoặc 250 triệu cho kỳ hạn 15, 18, 24, 36 tháng với hình thức lãnh lãi hàng tháng hay cuối kỳ, khách hàng được nhận ngay 1 Máy ép cam Lock&Lock.
- Mỗi khách hàng nhận tối đa 02 Máy ép cam Lock&Lock.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.


QUI ĐỊNH KHÁC

Mở tài khoản mới tham gia chương trình.

Mỗi khách hàng nhận tối đa 2 Quà tặng.

Số lượng quà tặng có thể hết trước khi kết thúc chương trình.

Chi tiết Thể lệ