ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


  Cho vay đến 100% phương án vay vốn.

  Thời gian vay tối đa đến 5 năm (thế chấp bằng ô tô mua), 10 năm (thế chấp bằng bất động sản).

  Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi.

  Kỳ trả nợ gốc linh hoạt, tối đa 3 tháng/kỳ theo thu nhập thực tế.

  ĐIỀU KIỆN


  Khách hàng mua ô tô để tiêu dùng, phục vụ mục đích đi lại cá nhân và gia đình.

  Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.

  Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.

  Bắt buộc mua bảo hiểm đối với một số loại tài sản bảo đảm theo quy định của Eximbank.