ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng.                              

 Mức phí cạnh tranh.                                  

Đảm bảo cho việc thực hiện các nghĩa vụ đã thỏa thuận với đối tác, đáp ứng thực hiện các dự án, công trình, hợp đồng.

Bảo lãnh do Eximbank phát hành có độ tin cậy cao, được chấp nhận rộng rãi. 

Được tư vấn, lựa chọn phương thức bảo lãnh phù hợp.
Eximbank có quan hệ hợp tác với hơn 800 ngân hàng đại lý tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, thuận tiện cho khách hàng khi mở bảo lãnh tại Eximbank.

ĐẶC TÍNH 

 LOẠI TIỀN BẢO LÃNH

 Ngoại tệ.  

THỜI HẠN BẢO LÃNH

Theo đề nghị của doanh nghiệp và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh.

TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Tài sản bảo đảm linh hoạt: bất động sản, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, số dư tiền gửi…

CAM KẾT

Eximbank cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho Quý khách hàng đã cam kết với đối tác nước ngoài.

hướng dẫn thủ tục

  Mẫu giấy đề nghị phát hành bảo lãnh.


  Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết.