ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Hỗ trợ khách hàng đàm phán có lợi với người mua và nhà cung cấp thông qua việc bảo vệ tránh rủi ro trong trường hợp hợp đồng không được thực hiện nhưng vẫn giải quyết được nhu cầu tài chính của khách hàng

Cung cấp giải pháp phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Thủ tục đơn giản, thời gian phát hành nhanh chóng

Tăng khả năng được đối tác chấp thuận khi có Eximbank bảo lãnh

  Phí cạnh tranh, hợp lý

   ĐẶC TÍNH

    LOẠI TIỀN

   VND hoặc ngoại tệ.

   THỜI HẠN

   Theo đề nghị của Quý Khách hàng và phù hợp với chứng từ phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh

     CÁC LOẠI BẢO LÃNH

   - Bảo lãnh dự thầu

   - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

   - Bảo lãnh bảo hành

   - Bảo lãnh thanh toán

   - Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

   - Bảo lãnh thanh toán thuế

   - Bảo lãnh khác

   hướng dẫn thủ tục

    Hướng dẫn hồ sơ mở tài khoản

   Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết