Nhà /Đất rao bán:

THỬA ĐẤT SỐ 415, TỜ BẨN ĐỒ SỐ 29, 30 XUÂN THỚI ĐÔNG, H.HÓC MÔN, TP HCM

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(6m x 41m) = 249 m2

 

Cấu trúc
Đất trống
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08 39 30 32 64