Nhà /Đất rao bán:

CĂN NHÀ 517 TÔ HIẾN THÀNH, PHƯỜNG 14, QUẬN 10, TP.HCM

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(3,98m – tóp hậu 3,82m x 40m) = 158,7 m2

 

Cấu trúc
Trệt + lửng
(DTSD: 132,4m2)
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08 39 30 32 64