Nhà /Đất rao bán:

02 LÔ ĐẤT TẠI PHƯỜNG PHƯỚC HIỆP, THỊ XÃ BÀ RỊA, TỈNH BR-VT
  • QSDĐ 455,2m2 đất (thửa số 216, tờ bản đồ số 8)
  • QSDĐ 662,1m2 đất (thửa số 314, tờ bản đồ số 8)
Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(#39m - tóp hậu #29m x 31m) = 1.117,3 m2 (02 lô đất nằm liền kế. Trong đó: 300 m2 đất ở và 817,3 m2 đất nuôi trồng thủy sản).

 

Cấu trúc
Đất trống
(chưa san lấp mặt bằng)
Liên hệ Phòng Kinh doanh: Anh Tâm, ĐT: 0903 959 315