Nhà /Đất rao bán:

87 ĐẠI LỘ BÌNH DƯƠNG, KHU 3, PHƯỜNG PHÚ THỌ, TP.THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(#9,9m x 91,5m) = 910,59 m2  

Cấu trúc

Đất trống
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08 39 30 32 64