Nhà /Đất rao bán:

NHÀ SỐ 114/6 LÊ THỊ HỒNG GẤM, PHƯỜNG 6, TP. MỸ THO, TIỀN GIANG

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(4,2m, nở hậu 7,4m x 40m) = 220,25 m2  

Cấu trúc

03 tầng - (DTSD: 389m2)
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08 39 30 32 64