Nhà /Đất rao bán:

NHÀ SỐ 24 ĐƯỜNG LÊ LỢI, PHƯỜNG MỸ BÌNH, TP LONG XUYÊN,NHÀ SỐ AN GIANG

Diện tích

Giá khởi điểm niêm yết bán phát mại

(4,05 m x 28,3 m) = 115,3 m2  

Cấu trúc

3 Tầng
Liên hệ Phòng Kinh doanh: 08.39303264