Ưu đãi chi tiêu tại Vinmart/Vinmart+ khi thanh toán bằng thẻ Napas

Thể lệ tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank