Eximbank triển khai dịch vụ mới “Thông báo biến động số dư tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn”
Nhằm gia tăng tiện ích cho khách hàng khi gửi tiết kiệm tại Eximbank. Từ ngày 12/12/2016, Eximbank triển khai dịch vụ mới cho khách hàng gửi tiền VNĐ, ngoại tệ có kỳ hạn:

Tiện ích của dịch vụ: Eximbank sẽ tự động gửi tin nhắn SMS đến số điện thoại di động của khách hàng, thông báo số dư của các tài khoản tiền gửi, tiết kiệm có kỳ hạn, ngay khi phát sinh sự biến động gửi vào rút ra, để khách hàng kiểm soát số dư tiết kiệm trên từng tài khoản và phát hiện kịp thời các giao dịch bất thường.
Đối tượng áp dụng: dành cho tất cả khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ
Phí dịch vụ: MIỄN PHÍ cho tất cả khách hàng
Chi tiết thể lệ