Thỏa thuận
175/33A Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2013
  • Loại tài sản: Bán
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quận/ huyện: Quận 1
  • Diện tích:193.0 m2
  • Hướng: Đông Bắc
  • Giá: 1.00

Bán nhà 175/33A Cô Giang, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM175/33A Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX