Thỏa thuận
183 - 184 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Khánh Hoà
  • Quận/ huyện: Thành Phố Nha Trang
  • Diện tích:1.36514 m2
  • Hướng: Tây Bắc
  • Giá: 1.00

183 - 184 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Diện tích: 1.365,14
(12,2m, nở hậu x dài 120m)


183 - 184 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phường Vĩnh Phước, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hoà, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX