Thỏa thuận
19B và 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà nẵng
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Đà Nẵng
  • Quận/ huyện: Quận Hải Châu
  • Diện tích:1539.0 m2
  • Hướng: Tây Nam
  • Giá: 1.00

19B và 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà nẵng

Diện tích: (2,43 - nở hậu 8,89m x 27,24 m)


19B và 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà nẵng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX