Thỏa thuận
242 Bình Thới, P.10, Q.11, Tp.HCM
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Bán
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quận/ huyện: Quận 11
  • Diện tích:7.205 m2
  • Hướng: Đông Nam
  • Giá: 1.00

242 Bình Thới, P.10, Q.11, Tp.HCM

Diện tích: (40m – NH 70m x 107m)


242 Bình Thới, P.10, Q.11, Tp.HCM, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX