Thỏa thuận
363 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Thừa Thiên Huế
  • Quận/ huyện: Thành Phố Huế
  • Diện tích:1.074 m2
  • Hướng: Đông Nam
  • Giá: 1.00

363 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Diện tích: 1.074m2
(7,1m – NH 15m x 82,5m)


363 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, Tp.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Phường Phường Đúc, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX