Thỏa thuận
96 Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Bình Dương
  • Quận/ huyện: Thị Xã Thủ Dầu Một
  • Diện tích:4822.0 m2
  • Hướng: Tây Nam
  • Giá: 1.00

96 Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương

Diện tích: 482,2
(12m x 40m)


96 Đại Lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thị Xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX