Thỏa thuận
Lô đất 1.401,8 m2 (thửa số 806, 1630; 1614, 1793) tọa lạc tại khu vực 2, Quốc lộ 1A, phường Ba Láng, Q.Cái Răng, Tp.Cần Thơ
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Cần Thơ
  • Quận/ huyện: Quận Cái Răng
  • Diện tích:1.4018 m2
  • Hướng: Đông Nam
  • Giá: 1.00

Lô đất 1.401,8 m2 (thửa số 806, 1630; 1614, 1793) tọa lạc tại khu vực 2, Quốc lộ 1A, phường Ba Láng, Q.Cái Răng, Tp.Cần Thơ

Diện tích: Đất trống
Thửa 806: 50 m2
Thửa 1614: 278,2m2
Thửa 1973: 113,6 m2
Thửa 1630: 910 m2
Thửa 1792: 50m2


Lô đất 1.401,8 m2 (thửa số 806, 1630; 1614, 1793) tọa lạc tại khu vực 2, Quốc lộ 1A, phường Ba Láng, Q.Cái Răng, Tp.Cần Thơ, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX