Thỏa thuận
Lô đất 120m2 tại đường Cẩm Nhượng, xóm Chùa, xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Hà Tĩnh
  • Quận/ huyện: Cẩm Xuyên
  • Diện tích:120.0 m2
  • Hướng: Tây
  • Giá: 1.00

Lô đất 120m2 tại đường Cẩm Nhượng, xóm Chùa, xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh

Diện tích: 120
(6m x 20m)


Lô đất 120m2 tại đường Cẩm Nhượng, xóm Chùa, xã Cẩm Nhượng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tỉnh, Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX