Thỏa thuận
Lô đất 204,7m2 (thửa số 72, tờ bản đồ số 01) số 63 Nguyễn Du, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Quảng Ngãi
  • Quận/ huyện: Thành Phố Quảng Ngãi
  • Diện tích:2047.0 m2
  • Hướng: Tây
  • Giá: 1.00

Lô đất 204,7m2 (thửa số 72, tờ bản đồ số 01) số 63 Nguyễn Du, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Diện tích: 204,7
(4,6m x 44,5m)


Lô đất 204,7m2 (thửa số 72, tờ bản đồ số 01) số 63 Nguyễn Du, P.Nghĩa Chánh, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Phường Nghĩa Chánh, Thành Phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX