Thỏa thuận
Lô đất 3.431m2 (thửa số 342, tờ bản đồ số 71) tại xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Đồng Nai
  • Quận/ huyện: Thành Phố Biên Hòa
  • Diện tích:3.431 m2
  • Hướng: Đông Nam
  • Giá: 1.00

Lô đất 3.431m2 (thửa số 342, tờ bản đồ số 71) tại xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Diện tích: 3.431
(20,34m – nở hậu #26,m x #130m)


Lô đất 3.431m2 (thửa số 342, tờ bản đồ số 71) tại xã Phước Tân, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX