Thỏa thuận
Lô đất 328,5m2 (thửa số 65, tờ bản đồ số 2 – 17a) tại phường 4, Tp.Tân An, tỉnh Long An
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Long An
  • Quận/ huyện: Thành Phố Tân An
  • Diện tích:3285.0 m2
  • Hướng: Đông Bắc
  • Giá: 1.00

Lô đất 328,5m2 (thửa số 65, tờ bản đồ số 2 – 17a) tại phường 4, Tp.Tân An, tỉnh Long An

Diện tích: 328,5 m2
(14,5m x #23m)


Lô đất 328,5m2 (thửa số 65, tờ bản đồ số 2 – 17a) tại phường 4, Tp.Tân An, tỉnh Long An, Phường 4, Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX