Thỏa thuận
Lô đất 502m2 (thửa số 66, tờ bản đồ số 2 - 17a) tại số 1/37 Quộc lộ 1A, phường 4, Tp.Tân An, tỉnh Long An
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Long An
  • Quận/ huyện: Thành Phố Tân An
  • Diện tích:502.0 m2
  • Hướng: Đông Bắc
  • Giá: 1.00

Lô đất 502m2 (thửa số 66, tờ bản đồ số 2 - 17a) tại số 1/37 Quộc lộ 1A, phường 4, Tp.Tân An, tỉnh Long An

Diện tích: 502m2
(10,2m x 50m)


Lô đất 502m2 (thửa số 66, tờ bản đồ số 2 - 17a) tại số 1/37 Quộc lộ 1A, phường 4, Tp.Tân An, tỉnh Long An, Phường 4, Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX