Thỏa thuận
Lô đất 750m2 (thửa số 29, tờ bản đồ số 21) tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Đồng Nai
  • Quận/ huyện: Thành Phố Biên Hòa
  • Diện tích:750.0 m2
  • Hướng: Đông Nam
  • Giá: 1.00

Lô đất 750m2 (thửa số 29, tờ bản đồ số 21) tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Diện tích: 750
(15m x 50m). Trong đó: 300m2 là đất ở và 450m2 là đất trồng CLN


Lô đất 750m2 (thửa số 29, tờ bản đồ số 21) tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX