Thỏa thuận
Lô đất 907m2 tại thôn Tân Dinh, Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Hà Tĩnh
  • Quận/ huyện: Cẩm Xuyên
  • Diện tích:907.0 m2
  • Hướng: Đông
  • Giá: 1.00

Lô đất 907m2 tại thôn Tân Dinh, Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh

Diện tích: 907
(Đất ở: 200m2 và Đất vườn:707m2)


Lô đất 907m2 tại thôn Tân Dinh, Xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tỉnh, Xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX