Thỏa thuận
Nhà đất (thửa số 187, tờ bản đồ số 40) tại Khối 13, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Nghệ An
  • Quận/ huyện: Thành Phố Vinh
  • Diện tích:841.0 m2
  • Hướng: Đông Bắc
  • Giá: 1.00

Nhà đất (thửa số 187, tờ bản đồ số 40) tại Khối 13, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Diện tích: 84,1
(#5,6m  x  #15,02m)


Nhà đất (thửa số 187, tờ bản đồ số 40) tại Khối 13, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX