Thỏa thuận
Nhà đất (thửa số 427, tờ bản đồ số 21) tại xóm Yên Khang, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Nghệ An
  • Quận/ huyện: Thành Phố Vinh
  • Diện tích:2618.0 m2
  • Hướng: Nam
  • Giá: 1.00

Nhà đất (thửa số 427, tờ bản đồ số 21) tại xóm Yên Khang, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Diện tích: 261,8
(#18m, nở hậu 21,31m x #15m)


Nhà đất (thửa số 427, tờ bản đồ số 21) tại xóm Yên Khang, xã Hưng Đông, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Xã Hưng Đông, Thành Phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX