Thỏa thuận
QSDĐ 1.423m2 (thửa đất số 225, TBĐ số 6), Xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức, T.Bà Rịa - Vũng Tàu
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Quận/ huyện: Châu Đức
  • Diện tích:1.423 m2
  • Hướng: Bắc
  • Giá: 1.00

QSDĐ 1.423m2 (thửa đất số 225, TBĐ số 6), Xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức, T.Bà Rịa - Vũng Tàu

Diện tích: 1.423
(45,74, nở hậu 45,85 x 31,63 và 31,25)
 Đất ở nông thôn: 300m2, Đất trồng cây hàng năm khác 1.123m2


QSDĐ 1.423m2 (thửa đất số 225, TBĐ số 6), Xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức, T.Bà Rịa - Vũng Tàu, Xã Nghĩa Thành, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX