Thỏa thuận
QSDĐ 100M2 THỬA 9A TẠI ĐỒNG ĐỎ NGỌN - KHU TÂN BÌNH – THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI
Thứ hai, ngày 16 tháng 3 năm 2020
  • Loại tài sản: Bán
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Hà Nội
  • Quận/ huyện: Chương Mỹ
  • Diện tích:270.0 m2
  • Hướng: Đông
  • Giá: 1.00

QSDĐ 100M2 THỬA 9A TẠI ĐỒNG ĐỎ NGỌN - KHU TÂN BÌNH – THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘIQSDĐ 100M2 THỬA 9A TẠI ĐỒNG ĐỎ NGỌN - KHU TÂN BÌNH – THỊ TRẤN XUÂN MAI, HUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI, Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX