Thỏa thuận
Quyền sử dụng 359,3 m2 đất (thửa đất số 21, tờ bản đồ 2-8) tại phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Long An
  • Quận/ huyện: Thành Phố Tân An
  • Diện tích:3593.0 m2
  • Hướng: Đông Nam
  • Giá: 1.00

Quyền sử dụng 359,3 m2 đất (thửa đất số 21, tờ bản đồ 2-8) tại phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An

Diện tích: 359,3
 (8m x 45m)


Quyền sử dụng 359,3 m2 đất (thửa đất số 21, tờ bản đồ 2-8) tại phường 4, TP. Tân An, tỉnh Long An, Phường 4, Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX