Thỏa thuận
Quyền sử dụng 447m2 đất (thửa đất số 94, tờ bản đồ số 17) và tài sản gắn liền với đất tại số 1 ngách 373/36/11 An Dương Vương, tổ 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội
Thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Hà Nội
  • Quận/ huyện: Quận Tây Hồ
  • Diện tích:247.0 m2
  • Hướng: Đông Nam
  • Giá: 1.00

Quyền sử dụng 447m2 đất (thửa đất số 94, tờ bản đồ số 17) và tài sản gắn liền với đất tại số 1 ngách 373/36/11 An Dương Vương, tổ 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Diện tích: 247
 (10,8m, nở hậu 114,7m x 18,95m)


Quyền sử dụng 447m2 đất (thửa đất số 94, tờ bản đồ số 17) và tài sản gắn liền với đất tại số 1 ngách 373/36/11 An Dương Vương, tổ 9, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX