Thỏa thuận
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thửa đất số 12; tờ bản đồ số 70) tại ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, H. Châu Thành, An Giang
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: An Giang
  • Quận/ huyện: Châu Thành
  • Diện tích:2419.0 m2
  • Hướng: Tây Bắc
  • Giá: 1.00

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thửa đất số 12; tờ bản đồ số 70) tại ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, H. Châu Thành, An Giang

Diện tích: 241,9
(4,07m, nở hậu 4,11m x 60,43m)


Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thửa đất số 12; tờ bản đồ số 70) tại ấp Hòa Phú 4, thị trấn An Châu, H. Châu Thành, An Giang, Thị Trấn An Châu, Châu Thành, An Giang, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX