Thỏa thuận
Số 508 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Đà Nẵng
  • Quận/ huyện: Quận Hải Châu
  • Diện tích:941.0 m2
  • Hướng: Nam
  • Giá: 1.00

Số 508 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Diện tích: 941       
(19m – nở hậu 25m) x 39m


Số 508 Ông Ích Khiêm, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX